Pijpenmaker te Gouda

Pijpenkop: 1710 - 1740
Vindplaats: Amsterdam
Model: Trechter met parelnaad
Reliëfmerk: D
offer
en Duif omlijst door bloemranken
Verzameling: LB lid van de PKN