Pijpenmaker te Gouda

Pijpenkop: ± 1900
Vindplaats: Gouda
Reliëfmerk: Man met steek onder zijn arm / Grootzegel van de Verenigde Staten
Verzameling: Freek Mayenburg van Groenehartvertellingen
Opmerking: Het portret is mogelijk George Washington

Lees ook het artikel E PLURIBUS UNUM