Pijpenmaker te Gouda

Pijpenkop: Na 1832
Model: Ovoide
Hielmerk: Afgebroken
Voorstelling links: Baron Chassť die aanwijzigen geeft ter verdediging van de Citadel van Antwerpen
Voorstelling rechts: De Citadel omringd door Fransen met over en weer vliegende kanonskogels
Tekst links: Z:E:DE BARON CHASSE
Tekst recht: CIT. VAN ANTWERPEN
Opmerking: Afbeelding in het midden is een litho van de Franse schilder
en lithograaf Denis Auguste Marie Raffet (1804-I860)
De graveur van de mal heeft deze voorstelling afgekeken voor deze pijp.