Pijpenmaker te Gouda

  

Pijpenkop: Derde kwart 17e eeeuw
Vindplaats: Enkhuizen
Model: Dubbelconisch
Versiering: Jonasgezicht
Steelmerk: CDP + een achtpuntige ster
Pijpenmaker: Cornelis Dircksz Peck

Meer informatie over de pijpenmaker Cornelis Dircksz Peck