Pijpenmaker te West Nederland

  

Pijpenkop: Tweede kwart 18e eeuw
Vindplaats: Dordrecht Veerdijk
Model: Ovoide
Reliëfmerk: Gekroonde IG