Pijpenmaker te Schoonhoven

  

Pijpenkop: Vierde kwart 18e eeuw
Vindplaats: Dordrecht
Model: Ovoide
Reliëfmerk: Gekroonde vis met de initialen FHN
Pijpenmaker: Johannes Franciscus Huyvenaar
Literatuur: Tabakspijpennijverheid in Schoonhoven Blz. 61

Meer informatie over de pijpenmaker Johannes Franciscus Huijvenaar