Pijpenmaker te Gouda

  

Pijpenkop: 1660
Model: Dubbelconisch
Hielmerk: Gekroomde ii
Tekst: Rond de steel
IANIACOBSZ VA
Pijpenmaker: Jan Jacobsz. van der Aerde
Schenking: Hans van der Meulen
Opmerking: De VA in de tekst zijn als monogram weergegeven

Meer informatie over de pijpenmaker Jan Jacobsz. van der Aerde