Pijpenmaker te Schoonhoven

Pijpenkop: Vierde kwart 18e eeuw
Vindplaats: Schoonhoven
Model: Ovoide
Reliëfmerk: Gekroonde vis met de initialen
IKBM
Pijpenmaker: Jacobus Murk
Opmerking: De
I is wat onduidelijk