Pijpenmaker te Gouda 

 

Pijpenkop: Vierde kwart 18e eeuw
Model: Ovoide
Hielmerk: D gekroond
Bijmerk: Wapen van Gouda S
Versiering: Wapenschild van Frederik Willem II Koning van Pruisen vastgehouden door twee wildemannen
Tekst: Op het lint aan de bovenrand VIVAT RE PRUYSE wat VIVAT REX PRUYSE moet zijn
Pijpenmaker: Cornelis van Leeuwen
Literatuur: Opkomst en ondergang van een Oranjetelg (II) door J.P. Brinkerink  PKN Nr. 43, blz 59 - 62
Opmerking: Deze pijp is waarschijnlijk gemaakt na het eerherstel van Stadhouder Willem V in 1787 omdat de oranjegezinde, Frederik Willem II de Koning van Pruisen dankbaar waren voor zijn hulp.

Geschiedenis: In 1787 dreigde er een burgeroorlog in de Republiek der Verenigde Nederlanden omdat de spanningen tussen de prinsgezinden en de patriotten erg hoog waren opgelopen. Stadhouder Willem V bevond zich in Nijmegen, maar ondanks het aandringen van de prinsgezinden om naar Den Haag te gaan, ondernam hij niets. Zijn echtgenote Wilhelmina van Pruisen ergerde zich hier zo aan, dat zij het besluit nam zelf naar Den Haag te gaan. De daadkrachtige Wilhelmina van Pruisen vertrok in het geheim om orde op zaken te stellen in Den Haag. Het werd echter ontdekt door de patriotten en zij werd in de buurt van Goejanverwellesluis nabij Gouda tegengehouden. Vandaar werd ze naar een boerderij van boer Adriaan Leeuwenhoek aan de Vlist gebracht en in de huiskamer vastgehouden. De consumpties die haar werden aangeboden weigerde ze demonstratief. 

 

Zij beschouwde het al als een grote belediging om vastgehouden te worden in een kamer tezamen met pijprokende en drinkende patriotten. Na een aantal uren werd de prinses weer vrijgelaten en vertrok woedend terug naar Nijmegen. Zodra ze thuis was gekomen schreef zij een brief aan haar broer Frederik Willem II  koning van Pruisen en vroeg hem hulp te sturen om excuses af  te dwingen van de patriotten  vanwege de onheuse bejegeningen die zij en haar man hadden ondergaan. Haar broer stuurde direct een leger van 25000 man. Van tegenstand was geen sprake; de meeste patriotten sloegen op de vlucht waarvan een groot deel heil zocht in Parijs. Stadhouder Willem V werd weer in ere hersteld en nam  opnieuw plaats in Den Haag. Dit was echter maar van korte duur want in 1795 vielen de Fransen het land binnen en Willem V vluchtte met zijn familie naar Engeland.

Meer informatie over de pijpenmaker Cornelis van Leeuwen