Pijpenmaker te Gouda

Barent Pietersz Versluijs

Barend Pietersz Versluijs heeft pijpen gemaakt van 1719 tot 1745. Zijn weduwe Johanna van der Brugge heeft het pijpen maken voortgezet van 1745 tot 1747. Beidde hebben het merk Driekoningenkaars gebruikt.

Ga naar de pijpenkop in mijn verzameling met het merk Driekoningenkaars

Ga naar de pijpenkop in mijn verzameling met het merk Driekoningenkaar