Pijpenmaker te Gouda

Jan Joosten Scharp

Jan Joosten Scharp heeft pijpen gwmaakt van 1722 tot 1759. Hij heeft zijn gildenproef afgelegd 08-04-1722. Als merk gebruikte hij Hoop

Klik op het merk om de pijpenkop te bekijken