Pijpenmaker te Gorinchem

Jan Ophuyzen Sr en Jr

Jan Ophuyzen Sr is geboren op 13-12-1709. Hij heeft het pijpenmakers vak geleerd bij Jan Blij van 1725 tot 1728. Hij heeft pijpen gemaakt van 1730 tot 1785. Een stort van hem is gevonden in de Dalemstraat waar hij vanaf 1744 een huis had gekocht. Hij is in 1769 deken van het gilde geweest. Jan Ophuyzen Sr is op 25-06-1785 begraven. Hij heeft in combinatie van de initialen IOH diversen merken gebruikt.

Jan Ophuyzen Jr is geboren op 23-08-1730. Hij heeft pijpen gemaakt van 1755 tot 1815 Een pijpenstort van hem is gevonden in de Dalemstraat. Hij is deken van het gilde geweest in de jaren 1774, 1777, 1784 en 1792. Op 19-06-1815 is hij overleden. Hij heeft diversen merken in combinatie met de intialen IOH gebruikt. Verder is bekend dat hij de merken Bot, Trekpot en 6 heeft gebruikt.

Het is moeilijk te bepalen of een pijpenkop van Sr of Jr geweest is omdat ze in overlappende perioden beidde pijpen gemaakt hebben en ook de zelfde initialen gebruikte.

Klik op het afbeelding om de pijpenkop te bekijken